Razpis: Oddaja poslovnih prostorov v občini Bovec in Ljubljana

Avtor — 17.05.2014
Občina Bovec in Mestna občina Ljubljana razpisujeta javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov: za gostinsko dejavnost v prostorih trdnjave Kluže v občini Bovec ter za oddajo paviljona gostinskega vrta - Špica v občini Ljubljana.
Razpis: Oddaja poslovnih prostorov v občini Bovec in Ljubljana

Razpis: Oddaja poslovnih prostorov v občini Bovec in Ljubljana (Vir slike: Freeimages.com)

1. Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za gostinsko dejavnost v prostorih trdnjave Kluže

Gostinski lokal, ki se daje v najem, se nahaja v objektu Trdnjava Kluže. Prostori trdnjave Kluže, namenjeni gostinski ponudbi, so last Občine Bovec in se nahajajo v levem traktu pritličja. Sanitarni prostori za gostinsko osebje so v nadstropju.

Za namen okrepčevalnice bo Občina Bovec dala v najem en prostor, opremljen s pultom, s površino 34,10 m2, predprostor, s površino 5,30 m2, prostor z WC-jem in tušem za gostinsko osebje s prostorom za garderobo in čistila, s površino 10,10 m2 ter prostor za skladišče bifeja, s površino 10,40 m2.

Poslovni prostor za gostinsko dejavnost se daje v najem za dve leti z možnostjo podaljšanja. Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za gostinsko dejavnost. Rok prijave ponudnikov je 19. 5. 2014.

Več o razpisu >>

2. Javno zbiranje ponudb za oddajo paviljona gostinskega vrta – Špica

Predmet oddaje v najem so poslovni prostori – Paviljon gostinskega vrta – Špica za namen opravljanja gostinske dejavnosti z vlaganji najemnika v ureditev in dokončanje gostinskega lokala na ploščadi. Paviljon gostinskega vrta je umeščen v segment parka z baliniščem, kot neposredni podaljšek tega elementa. Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 24. 5. 2014.

Najem obsega:

  • Zunanja tlakovana nepokrita površina (ploščad, na kateri bo stal objekt s gostinskim pultom) na kateri je možnost senčenja s senčniki ali tendami površine 199,00 m2. Objekt, ki ga bo moral najemnik sam postaviti na ploščad za potrebe opravljanja gostinske dejavnosti, lahko meri maksimalno v dolžino 14,64 m in širino 2,43 m, kar predstavlja dve modularni enoti (zunanje mere ene enote znaša 7,32 m x 2,43 m);
  • balinišče, v izmeri 94,16 m2, ki se nahaja v neposredni bližini gostinskega vrta;
  • toaletni prostori v servisnem objektu, ki se nahaja ob Grubarjevem prekopu, v skupni velikosti 22,17 m2 in obsega prostor za osebje lokala, v velikosti 12,09 m2, toaletni prostori s tušem, v velikosti 5,00 m2 in dodaten pomožni prostor, v velikosti 5,08 m2.

Več o razpisu >>

Oznake: