Razpis P1 TIP – Garancije za tehnološko inovativne projekte

Avtor — 11.06.2012
Slovenski podjetniški sklad je na podlagi potrjenega programa »Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji-PIFI za obdobje 2009-2013« objavil javni razpis P1 TIP: Garancije za tehnološko inovativne projekte.
Razpis P1 TIP - Garancije za tehnološko inovativne projekte

Razpis P1 TIP – Garancije za tehnološko inovativne projekte (Vir slike: sxc.hu)

Namen javnega razpisa je izboljšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do ugodnih virov dolžniškega financiranja  novih rešitev, produktov ali storitev, s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno razvojnega  tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), registrirana najkasneje do 30.06.2012 (upošteva se datum registracije podjetja na Sodišču), razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa drugače določeno.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Roki za predložitev vlog so: 02.07.2012,  15.8.2012,  05.09.2012, 05.10.2012, 05.11.2012 in 05.12.2012, oziroma do porabe sredstev.

Vir: Podjetniški sklad

Oznake: ,