Razpis: P1 TIP – Garancije za tehnološko inovativne projekte

Avtor — 26.11.2012
Slovenski podjetniški sklad je na podlagi potrjenega programa »Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji-PIFI za obdobje 2009-2013« objavil javni razpis P1 TIP: Garancije za tehnološko inovativne projekte.
Razpis: P1 TIP - Garancije za tehnološko inovativne projekte

Razpis: P1 TIP – Garancije za tehnološko inovativne projekte (Vir slike: sxc.hu)

Kredit zavarovan z garancijo Sklada je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

Razpis P1 TIP je namenjen podjetjem:

  • z novimi investicijami, ki zagotavljajo izredno hitro rast podjetja,
  • ki ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,
  • ki oblikujejo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo,
  • ki zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene podjeme.

Vrste garancij

Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem naslednjih garancij:

  • investicijske garancije za tehnološko inovativne investicije,
  • garancije za nova podjetja za tehnološko inovativne projekte,
  • mikro garancije za obratna sredstva za tehnološko inovativne projekte.

Upravičenci so:

Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so v procesu uvajanja tehnoloških izboljšav ali tehnološke prenove obstoječih proizvodnih sistemov, v procesu iskanja novih rešitev, produktov ali storitev, s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev. Pri garancijah za nova podjetja morajo biti le ta mlajša od 42 mesecev in so si izplačala že vsaj 3 mesečne plače.

Upravičeni stroški:

  • materialne investicije,
  • nematerialne investicije,
  • obratna sredstva.

Obrestna mera za kredit pri banki:

EURIBOR 6 mesečni + 1,95 %

Postopek pridobitve garancije

Podjetje obišče banko, ki sodeluje s Skladom (seznam bank je objavljen na www.podjetniskisklad.si) in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita koristilo garancijo Sklada. Na podlagi pozitivnega sklepa banke se podjetje prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje plačuje za koriščenje kredita.

Rok za predložitev vlog je 5.12.2012, oziroma do porabe sredstev.

Vir: Podjetniški sklad

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!


Oznake: , ,