Razpis P1TIP 2013 – garancije za bančne kredite

Avtor — 15.10.2013
S strani Slovenskega podjetniškega sklada je bil objavljen javni razpis P1 TIP 2013 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za tehnološko inovativne projekte. Razpis je odprt do 5. decembra 2013.
Razpis P1TIP 2013 - garancije za bančne kredite

Razpis P1TIP 2013 – garancije za bančne kredite (Vir slike: sxc.hu)

Razpis P1 TIP je namenjen podjetjem:

  • z novimi investicijami, ki zagotavljajo izredno hitro rast podjetja,
  • ki ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,
  • ki oblikujejo nova delovna mesta,
  • ki zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene podjeme,
  • ki krepijo razvojno tehnološke in inovacijske rešitve,
  • ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja.

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so v procesu uvajanja tehnoloških izboljšav ali tehnološke prenove obstoječih proizvodnih sistemov, v procesu iskanja novih rešitev, produktov ali storitev, s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Upravičeni stroški so materialne investicije, nematerialne investicije in obratna sredstva.

Vir: Podjetniški sklad

Oznake: ,