Razpis P2 2014: predlog za podaljšanje rokov

Avtor — 24.01.2014
Tako kot že v preteklih letih, bo Slovenski podjetniški sklad tudi v letu 2014 objavil razpis za subvencije za mlada podjetja, namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativno naravnanih podjetij s potencialom hitre rasti in razvoja.
Razpis P2 2014: predlog za podaljšanje rokov

Razpis P2 2014 in obdobje registracije podjetja

Predlagamo, da na Podjetniškem skladu podaljšajo časovni razpon, v katerem mora biti podjetje registrirano, da ustreza razpisnim pogojem razpisa P2 2014. Za letošnji razpis predlagamo pogoj, da mora biti podjetje ustanovljeno med 1.11.2012 in 28.2.2014. Na tak način se bomo približali praksi v tujini.

Obrazložitev

Dejstvo je, da številna startup podjetja, ki se v 2013 niso prijavila na P2, še vseeno potrebujejo zagonska sredstva in nesmiselno je, da takšna podjetja zaradi nekaj dni/tednov izven zahtevanega intervala ustanavljajo nova podjetja.

Lansko leto so na Podjetniškem skladu interval prvič podaljšali za dva meseca, 1.1.2012-29.2.2013, pretekla leta je bilo časovno obdobje vedno omejeno na eno koledarsko leto. Kot primerjavo naj navedemo, da je v tujini za časovni razpon obstoja startup podjetij določeno obdobje treh let. S sprejetjem našega predloga bi se torej za odtenek približali temu obdobju.

Napravili smo tudi spletno anketo prek katere lahko predlog podprete >>

Oznake: ,