Razpis P2A – Subvencije za zagon inovativnih podjetij

Avtor — 17.04.2012
Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 (P2A). Razpis je namenjen podjetjem, registriranim v letu 2011, ki razvijajo nove proizvode, procese in storitve, ter so člani enega od subjektov inovativnega okolja.
Razpis P2A - Subvencije za zagon inovativnih podjetij

Razpis P2A – Subvencije za zagon inovativnih podjetij (Vir slike: sxc.hu)

Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja v subjektih inovativnega okolja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2012.

Subvencije so namenjene inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno podjetje je hkrati tudi podjetje, za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih in nastop v globalni tržni niši.

Namen javnega razpisa je razvoj podjetja in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. S tem se podpira ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi. Še posebej jih spodbujamo k razvoju njihovih podjetniških kompetenc z vključevanjem v programe mreženja in mentoriranja. Njihov razvojni potencial je sicer velik, brez zagotovitve ustreznih finančnih sredstev in ustreznih podjetniških kompetenc pa je lahko hitro izgubljen. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši razvoj podjetij in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij. Predvideno je, da lahko izbrana podjetja pridobijo sofinanciranje tudi v prihodnjih dveh letih, v kolikor bodo izpolnjevala pogoje, ki bodo določeni v novem javnem razpisu za ciljno skupino P2B/2012.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki ter so člani SIO.

Kako sestaviti dokumentacijo za javni razpis, ki je ne bodo mogli zavrniti?

Za javne razpise je značilno, da se v sami osnovi opredeli, kdo se sploh lahko prijavi na razpis. To pomeni, da mora imeti prijavitelj ustrezno pravno-organizacijsko obliko. Številnim javnim razpisom je skupno tudi to, da se nepopolne prijave izločijo iz nadaljnje obravnave. V novi številki vestnika Slovenski podjetnik pišemo o vrstah javnih razpisov, pripravi dokumentacije, ki je ne bodo mogli zavrniti in pripravljamo pregled pričakovanih javnih razpisov.

Vir: Slovenski podjetniški sklad


Oznake: ,