Razpis P2B – Subvencije za zagon inovativnih podjetij

Avtor — 16.07.2012
Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu št. 53/2012 z dne 13. julij 2012 objavil Javni razpis P2B - Subvencije za zagon inovativnih podjetij. Maksimalna višina subvencije za podjetje pa znaša 20.000 EUR.
Razpis P2B - Subvencije za zagon inovativnih podjetij

Razpis P2B – Subvencije za zagon inovativnih podjetij (Vir slike: sxc.hu)

Predmet razpisa so subvencije za zagon inovativnih podjetij, vključenih v subjekte inovativnega okolja (SIO), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2012.

Subvencije so namenjene inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno podjetje je hkrati tudi podjetje za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih in nastop v globalni tržni niši.

Namen javnega razpisa je uspešen nadaljnji prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. S tem se podpira ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi. Njihov razvojni potencial je sicer velik, brez zagotovitve ustreznih finančnih sredstev pa je lahko hitro izgubljen. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši razvoj projektov in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, in delujejo v SIO.

Okvirna višina subvencij za v letu 2012 po tem razpisu znaša 1.280.000 EUR. Sredstva v višini 780.000 EUR bo zagotovil Sklad, sredstva v višini 500.000 EUR pa bodo zagotovljena iz Proračuna RS za leto 2012 . Maksimalna višina subvencije za podjetje je 20.000 EUR.

Vir: Podjetniški sklad


Oznake: ,