Razpis P4 – sofinanciranje tehnološke opreme

Avtor — 17.06.2013
Slovenski podjetniški sklad bo v letu 2013 ob sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ponovno objavil javni razpis za prejem subvencij za nakup nove tehnološke opreme – P4. Rok za predložitev vlog je 5. 9. 2013.
Razpis P4 - sofinanciranje tehnološke opreme

Razpis P4 – sofinanciranje tehnološke opreme (Vir slike: sxc.hu)

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij v materialna in nematerialna sredstva, in sicer tistih, ki so povezana s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove, dodatne proizvode ali s temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje obstoječega podjetja.

Cilji razpisa:

  • spodbujanje investicijskih vlaganj mikro, malih in srednje velikih podjetij z namenom povečati njihovo konkurenčnost na globalnem trgu,   
  • spodbuditi skladnejši regionalni razvoj Slovenije v območju EU,
  • omogočiti mikro, malim in srednje velikim podjetjem pridobitev določenega odstotka subvencij za financiranje nakupa nove tehnološke opreme od investicijskih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim in največ 249 zaposlenimi na dan 31.12.2012 in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR, razen če podjetje ni izključeno iz sodelovanja na javnem razpisu na osnovi omejitev, ki so navedene v nadaljevanju tega javnega razpisa.

Preverite ostale aktualne razpise!

Upravičeni stroški: nova tehnološka oprema (nakup strojev, strojne opreme in programske opreme). Upravičeni stroški lahko nastanejo od dneva oddaje vloge (rok za oddajo je 5. 9. 2013) pa do datuma oddaje zahtevka, najkasneje do 5. 9. 2014.

Vir: Podjetniški sklad


Oznake: ,