Razpis P7 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Avtor — 04.01.2014
Slovenski podjetniški sklad je objavil nov razpis: P7 - mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Z njim želi aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča.
Razpis P7 - mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Razpis P7 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja (Vir slike: sxc.hu)

Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij.

Upravičenci do razpisa so mikro in mala podjetja (to so gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih ter imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR

Upravičeni stroški so:

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

  • materialne investicije in 
  • obratna sredstva.

Kredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR se lahko črpa namensko za upravičene stroške, nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov – od 1. decembra 2013 do 25. avgusta 2014. Upravičeni stroški niso omejeni, upoštevajo pa se stroški z DDV. 

Da bi podjetje lahko prejelo sredstva razpisa, mora dosegati vsaj bonitetno oceno SB1 – SB7 izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes), ker pa gre za posojilo, je potrebno predložiti tudi menico in osebno poroštvo. 

Vir: Slovenski podjetniški sklad


Oznake: , , , ,