Razpis: Podjetno v svet podjetništva 2014

Avtor — 19.12.2013
Regionalni razvojni center Koper poziva vse mlade visoko izobražene brezposelne osebe iz občin Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran ali Sežana (Obalno-kraška regija), da se vključijo v operacijo v Podjetno v svet podjetništva 2014.
Razpis: Podjetno v svet podjetništva 2014

Razpis: Podjetno v svet podjetništva 2014 (Vir slike: sxc.hu)

Namen operacije je podjetniško usposabljanje mladih, visoko izobraženih brezposelnih oseb v Obalno-kraški regiji s ciljem, da bi se mladi po zaključku operacije samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu.

Ciljna skupina so osebe, izbrane na podlagi tega javnega poziva, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili tega javnega poziva.

Operacija je usmerjena v razvoj podjetništva, prednostno med mladimi z višjo in visoko izobrazbo oz. zaključenim magistrskim ali doktorskim študijem, njihova vključitev v operacijo pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru operacije pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Izvajalec javnega poziva si dopušča možnost razveljavitve tega javnega poziva v kolikor operacija ne bo potrjena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja. Morebitna razveljavitev javnega poziva bo objavljena na spletni strani izvajalca, prejete prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

Rok za oddajo vlog je 30. 12. 2013, do 14.00 ure.

Vir: RRC-KP


Oznake: , , ,