Razpis: Podjetno v svet podjetništva 2014

Avtor — 29.12.2013
Regijska razvojna agencija d.o.o., Nova Gorica, je objavila poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 - Goriška Regija. Na ta način želijo omogočiti, da bi se mladi po zaključku operacije samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu.
Razpis: Podjetno v svet podjetništva 2014

Razpis: Podjetno v svet podjetništva 2014 (Vir slike: sxc.hu)

Cilji operacije so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, mladim z višjo in visoko izobrazbo, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu, zaposlovanje mladih. Ciljna skupina so osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili poziva.

Operacija je usmerjena v razvoj podjetništva, prednostno med mladimi z višjo in visoko izobrazbo oz. zaključenim magistrskim ali doktorskim študijem, njihova vključitev v operacijo pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru operacije pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo.

Izvedba tega javnega poziva je del širše operacije Podjetno v svet podjetništva 2014, ki se bo izvajala na območju cele Slovenije in pri katere izvedbi bodo poleg RCR d.o.o. kot vodilnega partnerja sodelovale vse razvojne regionalne agencije v vlogi partnerjev.

V vsaki regiji bodo v letu 2014 v usposabljanje vključene po tri skupine udeležencev. Vsak od partnerjev bo pred vključitvijo nove skupine objavil javni poziv za področje občin, ki jih v skladu z operacijo pokriva. Namen javnega poziva je torej izbor udeležencev, ki bodo vključeni v operacijo.

Prijavitelji bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Rok za osebno oddajo vloge je najkasneje do 30. 12. 2013, do 14.00 ure ali poslano priporočeno po pošti do 30. 12. 2013 (velja poštni žig tega dne).

Vir: RRA-SP


Oznake: ,