Razpis: Podpora nacionalnemu sistemu inovacij

Avtor — 05.02.2013
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis, s katerim želijo podpreti delovanje predlagateljev samih oziroma konzorcijev, ki jih zastopajo in s tem prispevati k dvigu inovacijskih dejavnosti na različnih področjih zasebnega sektorja.
Razpis: Podpora nacionalnemu sistemu inovacij

Razpis: Podpora nacionalnemu sistemu inovacij (Vir slike: sxc.hu)

Sredstva v okviru javnega razpisa so namenjena krepitvi inovacijskih sposobnosti podjetij ter povečanju učinkovitosti podpornega okolja za inovativnost. Predmet javnega razpisa je financiranje aktivnosti organizacij podpornega okolja (v nadaljevanju: predlagatelj), ki imajo ključno nalogo spodbujati in krepiti inovacije za trg, to je uvajanje novih izdelkov, postopkov in storitev oziroma tehnoloških in netehnoloških inovacij v podjetjih v zasebnem sektorju v republiki Sloveniji.

Namen javnega razpisa je, s financiranjem predlagateljev za dejavnosti na področju tehnološkega razvoja in inovacij (v nadaljevanju TRI), povečati gospodarsko uspešno inovacijsko dejavnost v zasebnem sektorju, ki je temeljna za rast in razvoj celotne družbe na osnovi tehnološko zahtevnejših izdelkov z višjo dodano vrednostjo.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Pričakovani neposredni rezultati razpisa so:

  • nova inovativna podjetja
  • novi izdelki, postopki, storitve
  • nove inovacije na področju netehnoloških inovacij
  • nove zaposlitve
  • vloženi tuji in slovenski patenti ter modeli
  • izobraževanja in usposabljanja podjetij in podjetnikov za izvajanje inovacijske dejavnosti

Rok za oddajo vlog je najkasneje do 21. 2. 2013, do 12. ure.

Vir: MGRT

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!


    Oznake: ,