Razpis: Poslovno svetovanje za internacionalizacijo

Avtor — 19.07.2013
Predmet razpisa je sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje velikim podjetjem, ki še niso prisotna na tujih trgih, na področju ugotavljanja konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov ter oblikovanju strateškega načrta za internacionalizacijo.
Razpis: Poslovno svetovanje za internacionalizacijo

Razpis: Poslovno svetovanje za internacionalizacijo (Vir slike: sxc.hu)

V okviru ugotavljanja konkurenčnosti se izvedejo srečanja zunanjega svetovalca z vodstvom podjetja. V okviru srečanj se opravi analiza trenutnega stanja in konkurenčnega položaja podjetja na trgu (predstavitev podjetja, analiza položaja podjetja – analiza SWOT, analiza proizvodov, izkušenj, sredstev, informacij, analiza izvoznega potenciala in finančnih sposobnosti).

V nadaljevanju se s pomočjo zunanjega svetovalca oblikuje strateški načrt za internacionalizacijo podjetja skladno s profilom podjetja (odločitev za način vstopa na tuji trg, odločitev, kako se predstaviti na tujih trgih, izdelava načrta za iskanje informacij, določitev vrste strank oz. trga, na katerega podjetje želi vstopiti, organizacija virov za realizacijo izdelanega plana).

Izdelan strateški načrt za internacionalizacijo mora vsebovati vsaj naslednje informacije:

Preverite ostale aktualne razpise!

  • predstavitev podjetja, vizijo, poslanstvo,
  • analizo položaja podjetja – analiza SWOT,
  • analizo o morebitnem povpraševanju po proizvodih/storitvah podjetja na tujih trgih.

Podjetje, ki po tem javnem razpisu še ni prisotno na tujih trgih, je podjetje:

  • katerega obseg prodaje na tujih trgih je v letu 2012 znašal manj kot 10 % celotne prodaje v letu 2012 in/ali
  • na dan oddaje vloge ni kapitalsko udeleženo v gospodarskih družbah s sedežem izven Slovenije.

Predmet tega javnega razpisa niso svetovalne storitve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno ali periodično ali pa so povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja.

Vir: Spirit Slovenija

Oznake: ,