Razpis: Posojila in garancije za Dolenjsko

Avtor — 30.03.2013
Vabljeni k prijavi na razpis dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2013. Razpisana so dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 3.137.500,00 EUR in garancije za ta posojila v predvidenem skupnem znesku 1.568.750,00 EUR.
Razpis: Posojila in garancije za Dolenjsko

Razpis: Posojila in garancije za Dolenjsko (Vir slike: sxc.hu)

RC GSD za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter fizičnih oseb, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, razpisuje:

  • dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 3.137.500,00 EUR,
  • garancije za ta posojila v predvidenem skupnem znesku 1.568.750,00 EUR.

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo v razpisu, oziroma s prenosom neporabljenih sredstev iz razpisa posojil za nova delovna mesta in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto 2013.

Razpis je med drugim namenjen tudi za samostojne podjetnike.

Posojila in garancije se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež. Izjemoma se lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, v kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj 1/2 zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in se tudi investicija izvaja v omenjeni občini.

Upravičeni stroški:

  • Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa opreme, gradbenih strojev, cestno prevoznih sredstev ter stroške izgradnje, adaptacije in nakupa poslovnih prostorov.
  • Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
  • Stroški za obratna sredstva, ki pomenijo stroške nakupa materiala, blaga, storitev, promocije, plač, in stroški testiranja.

Upravičeni so stroški, ki so nastali od 1. 1. 2013 dalje.

Vir: RC-NM

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

    Oznake: , , , ,