Razpis: Posojila za nova delovna mesta in obratna sredstva

Avtor — 19.04.2012
Razvojni center Novo mesto je v Uradnem listu RS, št. 26, z dne 6.4.2012 objavil Razpis posojil za nova delovna mesta in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto 2012. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa.
Razpis: Posojila za nova delovna mesta in obratna sredstva

Razpis: Posojila za nova delovna mesta in obratna sredstva (Vir slike: sxc.hu)

Predmet razpisa

Predmet razpisa so posojila za samozaposlitev podjetnikov začetnikov in fizičnih oseb z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so realizirali samozaposlitev od 1. 1. 2011 dalje in v letu 2011 niso koristili mikrokredita RC ter posojila gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) in fizičnim osebam z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji za nova delovna mesta realizirana od 1. 1. 2012 dalje in posojila za obratna sredstva posojilojemalcem, ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko (v nadaljevanju: GSD) za leto 2012 prejeli posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila.

Razpisana sredstva zagotavljajo ZRSZ in občine: MO Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Dolenjske Toplice, Občina Kočevje, Občina Metlika, Občina Mirna, Občina Mirna Peč, Občina Mokronog – Trebelno, Občina Semič, Občina Straža, Občina Šentjernej, Občina Šentrupert, Občina Škocjan, Občina Šmarješke Toplice, Občina Trebnje in Občina Žužemberk.

Pogoji za sodelovanje

Na razpis se lahko prijavijo:

  1. osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1. 1. 2011 naprej,
  2. delodajalci (do 50 zaposlenih) in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so od 1. 1. 2012 dalje za nedoločen čas oziroma čas odplačila posojila zaposlili osebo in pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih pri delodajalcu,
  3. posojilojemalci, ki so iz razpisanih sredstev GSD za leto 2012 prejeli posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila.

Prednost pri dodelitvi sredstev razpisa imajo prosilci iz 1. in 2. točke, ki so realizirali samozaposlitev ali novo zaposlitev s posredovanjem ZRSZ. Prosilec lahko zaprosi za posojilo za isti namen (investicijo) le enkrat.

Prosilec mora imeti sedež na območju občine, ki sodeluje v razpisu. Izjemoma se lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj 1/2 zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in ima tudi novo zaposlena oseba stalno bivališče v tej drugi občini oziroma pri posojilu za obratna sredstva se investicija izvaja v omenjeni občini.

Če delodajalec v času, za katerega je prejel posojilo, zmanjša število zaposlenih in v roku enega meseca ne zaposli drugega delavca za nedoločen čas oziroma čas odplačila posojila, je dolžan še neodplačani del posojila vrniti naenkrat, najpozneje v mesecu dni, če odbor za odobritev posojil ne odloči drugače.

Vir: RC Novo mesto


Oznake: ,