Razpis: pospeševanje gospodarstva v Komendi

Avtor — 08.10.2016
Pomoč za razvoj lahko pridobijo socialna podjetja, samostojni podjetniki ter mikro, majhna in srednje velika enotna podjetja s sedežem in krajem investicije na območju občine Komenda, ki imajo sedež izven občine Komenda in investirajo na območju občine Komenda.
Razpis: pospeševanje gospodarstva v Komendi

Razpis: pospeševanje gospodarstva v Komendi (Vir slike: Pixabay.com)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe pospeševanja razvoja malega gospodarstva v občini Komenda, ki se dodeljujejo po pravilih de minimis pomoči, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. 

Ukrepi :

Ukrep 1: Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva

Pomoč se dodeli za sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, ki zagotavlja čim bolj celovito pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja, uporabnega pri sedanjem oziroma bodočem delu podjetnikov, pri razvoju podjetniških idej in uresničevanju le-teh.

Ukrep 2: Pospeševanje zaposlovanja

Pomoč za pospeševanje zaposlovanja se dodeli za odpiranje novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja, zaposlovanje mladih.

Rok za prijavo na razpis je 14.10.2016.

Ukrep 3: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva

Predmet sofinanciranja so materialni upravičeni stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja socialnega podjetništva, stroški opredmetenih osnovnih sredstev, potrebnih za dejavnost podjetja (nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški nakupa, oziroma najema objekta, stroški razvoja novih produktov in storitev.

Ukrep 4: Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah

Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki se udeleži sejma ali razstave. Udeležba na sejmu ali razstavi mora biti izvedena v obdobju od 20. 1. 2016 do zaključka odprtega razpisa.

Vir: Komenda.si

Oznake: