Razpis: pospeševanje gospodarstva v Medvodah

Avtor Maja Borštnik — 28.11.2012
Komentiraj!
Občina Medvode razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2012, v okvirni višini 40 tisoč evrov. Razpis je odprt še do 30. novembra 2012, zato pohitite s prijavami!
Razpis: pospeševanje gospodarstva v Medvodah

Razpis: pospeševanje gospodarstva v Medvodah (Vir slike: sxc.hu)

Okvirna višina razpisanih sredstev:

  • Namen A – Spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti - 10.000,00 EUR
  • Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja - 10.000,00 EUR
  • Namen C – Spodbujanje projektov inovacij - 4.000,00 EUR
  • Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij - 6.000,00 EUR
  • Namen E – Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva - 10.000,00 EUR.

Upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki na območju občine investirajo v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata ali poslovne enote, v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata oziroma storitev.

Pogoji

  • Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v občini.
  • Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.

Vir: Medvode.si

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!

shranjeno pod: ,
Prijavi se na e-novice!