Razpis: pospeševanje razvoja gospodarstva v Črnomlju

Avtor — 17.05.2016
Občina Črnomelj bo samostojnim podjetnikom, gospodarskih družbam ter socialnim podjetjem dodelila 25 tisoč evrov nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva. Finančna sredstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki subvencij in dotacij.
Razpis: pospeševanje razvoja gospodarstva v Črnomlju

Razpis: pospeševanje razvoja gospodarstva v Črnomlju (Vir slike: Pixabay.com)

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj s sofinanciranjem naslednjih ukrepov:

  • A. subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil
  • B. sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije in
  • C. subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v mestu Črnomelj

Nameni ukrepov: 

  • A. Namen ukrepa je spodbujanje investiranja v nakup zemljišč za poslovne prostore; nakup, graditev,  prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov; nakup opreme za opravljanje dejavnosti; nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva; odpiranje novih delovnih mest.
  • B. Namen ukrepa je sofinanciranje upravičenih stroškov za pripravo projektov, ki so predmet prijave na državne ali mednarodne razpise in ki so dejansko nastali, so vezani na prijavo ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.
  • C. Namen ukrepa je povečevanje gospodarske moči in s tem zaposlitvene možnosti v občini, s ciljem zaustavitve demografskega praznenja tako mestnega središča kot tudi celotnega mesta Črnomelj, večanja konkurenčnosti gospodarstva ter večanja števila delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in delovnih mest za visoko izobražen kader.

Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 25 tisoč evrov.

Vloge s podpisano dokumentacijo morajo biti oddane do torka, 24. maja 2016. Vloge morajo biti oddane za vsak ukrep posebej. 

Vir: Crnomelj.si


Oznake: