Razpis: pospeševanje razvoja gospodarstva v Krškem

Avtor — 28.08.2015
Občina Krško je objavila razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v letu 2015. Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev je 125 tisoč evrov. Prijavite se lahko še do 23. septembra 2015.
Razpis: pospeševanje razvoja gospodarstva v Krškem

Razpis: pospeševanje razvoja gospodarstva v Krškem (Vir slike: Pixabay.com)

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju na območju Občine Krško:

Preverite ostale aktualne razpise >>

  • naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
  • svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,
  • promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
  • posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
  • spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva.

Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Krško (stalno bivališče) in investira na območju občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Krško.

Vir: Krsko.si

Učinkovitejši in pametnejši ne bomo postali čez noč. Naše spremenjeno razmišljanje in delovanje mora postati naša navada, s katerimi bomo obogatili naše življenje in pridobili še več znanja. Vsak dan se nam bo obrestoval. Katere so navade, ki nas naredijo bolj učinkovite in pametnejše?


Oznake: ,