Razpis: Pospeševanje razvoja gospodarstva v Sevnici

Avtor Maja Borštnik — 22.01.2014
Komentiraj!
Občina Sevnica je objavila javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2014. Rok za prijavo je 28. februar 2014.
Razpis: Pospeševanje razvoja gospodarstva v Sevnici

Razpis: Pospeševanje razvoja gospodarstva v Sevnici (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Sevnica:

A. Promocija izdelkov in storitev na sejmih.

B. Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest.

C. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij.

Skupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 65.000,00 EUR, ki so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica.

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o dodeljevanju občinskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

Sedež obratovalnice oz. podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju občine Sevnica, prav tako morajo upravičenci svojo dejavnost opravljati na območju občine Sevnica. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Sevnica, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Sevnica, in sicer le za namen opravljanja dejavnosti v tej poslovni enoti. 

Vir: Občina Sevnica

shranjeno pod: ,
Prijavi se na e-novice!