Razpis: pospeševanje razvoja gospodarstva v Tolminu

Avtor — 26.08.2015
Občina Tolmin je objavila razpis, namenjen dodelitvi kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Upravičeni so stroški, nastali med 8. avgustom in 23. decembrom 2015.
Razpis: pospeševanje razvoja gospodarstva v Tolminu

Razpis: pospeševanje razvoja gospodarstva v Tolminu (Vir slike: Picjumbo.com)

Do dodelitve kreditov po tem javnem razpisu je upravičeno mikro podjetje, malo podjetje in samostojni podjetnik posameznik, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.

Krediti se dodeljujejo za materialne investicije in za financiranje trajnih obratnih sredstev na področju malega gospodarstva, in sicer za naslednje upravičene stroške:

Preverite ostale aktualne razpise >>

  • stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa opreme in strojev,
  • stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev,
  • davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih alinej, če ni povračljiv.

Razpis je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do vključno petka, 27. novembra 2015, do 12. ure. Višina razpoložljivih sredstev znaša 30.000 evrov. 

Vir: Tolmin.si

Ker se obdobje začetka šolskega in študijskega leta neizmerno približuje, je pravi čas, da se spomnite tudi na kadrovske štipendije >>


Oznake: ,