Razpis: pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Avtor — 25.09.2012
V Uradnem listu RS je bil dne 14.9.2012 objavljen Razpis neposrednih posojil v letu 2012 za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter-Vrtojba.
Razpis: pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Razpis: pospeševanje razvoja malega gospodarstva (Vir slike: sxc.hu)

Sredstva so namenjena za posojila malim podjetjem ter kmetijskim gospodarstvom za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so: predelava in trženje kmetijskih proizvodov, turizem, obrt povezana s tradicionalnimi znanji (investicije povezane z osnovno kmetijsko dejavnostjo oziroma s pridelavo kmetijskih proizvodov so izvzete).

Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:

  • nakup opreme-osnovnih sredstev, razen osebnih vozil,
  • nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
  • nakup licence, patenta in drugih pravic.

Posojila se za investicije v nočitvene kapacitete turističnih kmetij dodelijo ob pogoju, da turistična kmetija zagotavlja, skupaj z investicijo, najmanj tri ločene oziroma samostojne prenočitvene enote.

Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe, ki so posojilno sposobne in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mala podjetja (število zaposlenih do 50, letni promet manjši od 7 milj. EUR ali bilančna vsota manjša od 5 milj. EUR).

Pogoj za pridobitev sredstev je, da ima prosilec sedež podjetja in investicijo na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko ali Občine Šempeter-Vrtojba. Samostojni podjetniki in kmetje morajo imeti tudi stalno bivališče na območju navedenih občin.

Poglejte si še druge aktualne razpise!

Vir: Mestna občina NG


Oznake: ,