Razpis: pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan

Avtor — 09.10.2016
Občina Škocjan še do 17. oktobra 2016 sprejema prijave na razpis, s katerim bo dodelila proračunska sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Skupno bo z razpisom podeljenih 10 tisoč evrov.
Razpis: pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan

Razpis: pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan (Vir slike: Pixabay.com)

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Škocjan s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali na območju občine Škocjan:

  1. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij (skupno bo na voljo 8.000 EUR),
  2. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise (skupno bo na voljo 1.500 EUR),
  3. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah (skupno bo na voljo 1.500 EUR).

Rok za prijavo je 17. 10. 2016.

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 10.000 evrov. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bodo pri posameznih ukrepih predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo kljub temu, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.

Upravičenci do razvojnih sredstev so mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki.

Vir: Obcina-skocjan.si


Oznake: