Razpis: pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Semiču

Avtor — 30.06.2016
Občina Semič vabi k prijavam na razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje obrestne mere in sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za letošnje leto.
Razpis: pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Semiču

Razpis: pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Semiču (Vir slike: Pixabay.com)

Občina Semič bo iz proračuna za letošnje leto za pospeševanje malega gospodarstva namenila:

  • sredstva za subvencioniranje obrestne mere namenskih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v višini 20.000 EUR,
  • sredstva za sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev v višini 5.000 EUR.

A) Subvencioniranje obrestne mere

Subvencioniranje obrestnih mer je namenjeno za dolgoročne namenske kredite enotam malega gospodarstva, ki delujejo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetje v zasebni lasti, ki bodo na ta način pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer:

  • nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov, vezano na novo investicijo; 
  • nakup opreme za opravljanje dejavnosti; 
  • odpiranje delovnih mest, povezanih z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva; 
  • nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva.

Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, v največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:

  • razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih;
  • ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za nove zaposlitve; 
  • da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko neoporečen delovni proces; 
  • zagotavlja boljšo oskrbo občanov.

Pogoj za odobritev subvencije je, da je sedež firme in poslovni prostori na območju Občine Semič in da je kraj investicije na območju Občine Semič.

B) Sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev

Pogoj za odobritev sofinanciranja stroškov svetovalnih storitev je, da je sedež firme in poslovni prostori na območju Občine Semič in da je kraj investicije na območju Občine Semič.

Vir: Semic.si


Oznake: