Razpis: Pospeševanje razvoja v občini Krško

Avtor — 18.08.2012
Vabljeni k prijavi na Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2012. Upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki iz območja občine Krško. Rok za oddajo vlog je 25. 9. 2012, do 15. ure.
Razpis: Pospeševanje razvoja v občini Krško

Razpis: Pospeševanje razvoja v občini Krško (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Krško:

A) naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,

B) svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,

C) promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,

D) posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,

E) spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva. Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Krško.

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 118.000 EUR. Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

  • za ukrep A v predvideni višini 90.000 EUR,
  • za ukrep B v predvideni višini 10.000 EUR,
  • za ukrep C v predvideni višini 5.000 EUR,
  • za ukrep D v predvideni višini 9.000 EUR,
  • za ukrep E v predvideni višini 4.000 EUR.

Vir: Krsko.si

Poglejte si tudi druge aktualne razpise!


Oznake: ,