Razpis: Postavitev stojnice na mednarodnih sejmih in borzah

Avtor — 16.10.2013
SPIRIT Slovenija, javna agencija, vabi k predložitvi pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo za postavitev stojnice na mednarodnih turističnih in investicijsko-nepremičninskih sejmih in borzah. Rok prijave: 20.11.2013.
Razpis: Postavitev stojnice na mednarodnih sejmih in borzah

Razpis: Postavitev stojnice na mednarodnih sejmih in borzah (Vir slike: sxc.hu)

SPIRIT Slovenija, javna agencija, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po odprtem postopku za »izvedbo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih turističnih in investicijsko-nepremičninskih sejmih in borzah v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2016.

Rok za oddajo ponudbe je 20. november 2013 do 12:00 ure na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Po pošti prispele ponudbe bodo veljavne, če bodo prispele na naslov do izteka navedenega roka.

Ponudniki morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – ZA JAVNO NAROČILO – »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016«.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika. Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana.

Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Vir: SPIRIT Slovenija

Oznake: ,