Razpis: Priložnost zame

Avtor — 21.06.2012
Zavod za zaposlovanje je objavil drugo javno povabilo Priložnost zame, ki omogoča dolgotrajno brezposelnim, invalidom in brezposelnim prebivalcem Pokolpja delovni preizkus in subvencionirano zaposlitev pri neprofitnih delodajalcih.
Razpis: Priložnost zame

Razpis: Priložnost zame (Vir slike: sxc.hu)

Predvidenih je 455 zaposlitev brezposelnih, ki jih neprofitni delodajalci na podlagi javnega povabila lahko vključijo v delovni preizkus in zaposlijo s pomočjo subvencije. Na voljo je 3,94 milijona EUR, pri čemer 85 % sredstev zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 15 % pa slovenski proračun.

Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, hkrati pa imajo vsaj enega zaposlenega ali opravljajo dejavnost najmanj dve leti ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Javno povabilo se izvaja v okviru programa Priložnost zame, ki je namenjen spodbujanju zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih, invalidov in prebivalcev Pokolpja. To pomeni, da se v delovni preizkus in subvencionirano zaposlitev pri neprofitnih delodajalcih lahko vključijo:

  • dolgotrajno brezposelni, ki so prijavljeni pri Zavodu najmanj 12 mesecev,
  • brezposelni invalidi, ki so prijavljeni pri Zavodu najmanj 6 mesecev, in
  • brezposelni, ki imajo stalno prebivališče v Pokolpju (v občinah Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Črnomelj, Metlika ali Semič).

Delodajalci, katerih ponudbe so izbrane na javnem povabilu, z Zavodom podpišejo pogodbo o dodelitvi sredstev. Na podlagi tega lahko v enomesečni delovni preizkus vključijo brezposelne iz ciljnih skupin povabila. Po uspešno zaključenem preizkusu morajo udeležence zaposliti na istem delovnem mestu, kjer je potekal preizkus, za njihovo zaposlitev pa lahko pridobijo subvencijo. Zaposlitev mora biti sklenjena za najmanj 18 mesecev neprekinjeno, s polnim delovnim časom (oziroma sorazmerno manj v skladu z izdano odločbo o invalidnosti).

Delodajalcem se za izvedbo delovnega preizkusa povrnejo dejanski stroški predhodnega zdravniškega pregleda, ki ga mora opraviti kandidat za vključitev. Subvencija za zaposlitev brezposelne osebe iz ciljnih skupin javnega povabila pa znaša 7.500 EUR.

Na javnem povabilu delodajalci predložijo ponudbo na območno službo Zavoda, ki je pristojna glede na njihov sedež. Ponudbe lahko oddajo od objave javnega povabila do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 10. 2012, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Brezposelnim se za udeležbo na delovnem preizkusu izplača dodatek za aktivnost. Ravno tako se jim povrnejo potni stroški, če je od kraja njihovega bivanja do kraja preizkusa najmanj en kilometer v eno smer. Delodajalci so vsem, ki jih zaposlijo s pomočjo subvencije, dolžni zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z delovnopravno zakonodajo.

Vir: ZRSZ


Oznake: ,