Razpis: PUREE1

Avtor — 14.10.2012
Zagotovite si nepovratna sredstva za izboljšanje energetske učinkovitosti in prihranite pri porabi energije. Prijavite se na javni razpis PUREE1 - "Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju".
Razpis: PUREE1

Razpis: PUREE1 (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije. Namen sofinanciranja je vgradnja toplotnih črpalk, vgradnja sprejemnikov sončne energije, obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave, izvedba energetskih pregledov ter programi informiranja in strokovnega svetovanja.

Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu.

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki ter javni sektor, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 236.373,00 EUR. Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje do 27.12. 2012.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Vir: Energija plus d.o.o.


Oznake: ,