Razpis: raziskovalni vavčer

Avtor — 18.10.2012
V podjetju razvijate oz. nameravate razvijati nove produkte in/ali storitve, ter so za ta razvoj potrebne raziskave? Objavljen je javni razpis, ki omogoča sofinanciranje izvedbe tovrstnih industrijskih raziskav. Raziskave lahko za vas izvedejo fakultete ali druge raziskovalne organizacije.
Razpis: raziskovalni vavčer

Razpis: raziskovalni vavčer. (Vir slike: sxc.hu)

Cilj razpisa

Cilj razpisa je krepitev sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi organizacijami, kjer slednje po naročilu gospodarstva izvedejo za podjetja potrebne raziskave.

Industrijske raziskave

Sofinancirani so stroški industrijskih raziskav, ki jih za podjetja izvajajo raziskovalne organizacije. Industrijska raziskava pri tem pomeni načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev. Industrijska raziskava tako vključuje oblikovanje komponent kompleksnih sistemov, ki so potrebni za industrijske raziskave, zlasti za vrednotenje generične tehnologije, pri čemer so izključeni prototipi.

Kdo se na razpis lahko prijavi

Prijavitelji na javni razpis so lahko podjetja, ustanovljena po ZGD, ki poslujejo vsaj dve poslovni leti pred dnevom objave javnega razpisa in imajo najmanj 3 zaposlene na dan 31.12.2011.

Posamezno podjetje se lahko prijavi na javni razpis z največ tremi vlogami.

Na voljo je skupno 8 milijonov evrov

  • Skupno na voljo 8.000.000,00 EUR
  • Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini od 30.000 do 100.000 eur.
  • V primeru prijave 2 ali 3 projektov lahko posamezen prijavitelj (podjetje) za vse projekte skupno prejme največ 190.000 eur.
  • Stopnja sofinanciranja: 70% za mikro in majhna, 60% za srednje velika ter 50% za velika podjetja.
  • Upravičeni stroški so od datuma prejema sklepa do najkasneje 30.6.2015. Posamezen projekt ne sme trajati manj kot 6 in ne več kot 24 mesecev.
  • Upravičen strošek so stroški industrijskih raziskav, ki jih za podjetje opravi raziskovalna organizacija.

Rok za prijavo

Rok za prijavo na ta javni razpis je do porabe sredstev.

Vir: Vinibis d.o.o.


Oznake: , , ,