Razpis: raziskovalno delo študentov v tujini

Avtor — 27.04.2012
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov inštipendije je decembra 2011 objavil javni razpis štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letu 2011 in 2012.
Razpis: raziskovalno delo študentov v tujini

Razpis: raziskovalno delo študentov v tujini (Vir slike: sxc.hu)

Javni razpis je namenjen štipendiranju oziroma sofinanciranju stroškov neprekinjenega štiri do osemmesečnega raziskovalnega dela slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2011 in 2012. Raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti med 1. 10. 2011 in 30. 9. 2012, vključno z obema navedenima datumoma.

Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja za vsak dopolnjen mesec trajanja raziskovalnega sodelovanja na osebo se določi glede na državo, v kateri raziskovalno sodelovanje poteka, in znaša 800,00 EUR, 1.000,00 EUR ali 1.300,00 EUR za vsak dopolnjen mesec raziskovalnega sodelovanja.

Na javni razpis se lahko prijavi bodisi delodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na raziskovalno sodelovanje v tujino napoti mladega raziskovalca ali zaposlenega doktorskega študenta, bodisi doktorski študent, ki opravlja samostojno registrirano dejavnost v Republiki Sloveniji. Na javni razpis se lahko prijavi tudi doktorski študent, ki ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Vir: Tia


Oznake: ,