Razpis: razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij

Avtor — 25.07.2012
Objavljen je razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-2013 na področju kulture, zdravja, s področja lokalne samouprave, energetske učinkovitosti in varovanja okolja.
Razpis: razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij

Razpis: razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij (Vir slike: sxc.hu)

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo želi s tem javnim razpisom spodbuditi razvoj in večjo ponudbo e-storitev in mobilnih aplikacij na različnih področjih informacijske družbe ter uveljavitev novih tehnološko-razvojnih, organizacijskih in poslovnih konceptov, ki bodo pripomogli k prehodu v moderno in učinkovito družbo znanja.

Cilj tega razpisa je sofinanciranje projektov razvoja polno delujočih spletnih e-storitev in prednostno mobilnih aplikacij. Prijavljeni projekti morajo predstavljati nove, inovativne e-storitve in mobilne aplikacije na vsaj enem od spodaj opredeljenih tematskih področij. Sofinancirani bodo projekti e-storitev in mobilnih aplikacij, ki jih prijavitelji razvijejo sami ali jih za potrebe prijaviteljev izdelajo zunanji izvajalci.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Na javni razpis se lahko prijavijo naslednje javne in zasebne neprofitne organizacije:

  • javni in zasebni zavodi,
  • občine in reprezentativne organizacije občin,
  • univerze in samostojni visokošolski zavodi,
  • društva.

S tehničnega vidika bodo imeli prednost projekti, ki vključujejo razvoj aplikacij na različnih mobilnih platformah (npr. iOS, Android, Windows Phone 7, MeeGo, Symbian) s poudarkom na uporabniški izkušnji, uporabi protokola IPv6, senzorskih omrežij, interneta stvari (ang. Internet of Things), interneta prihodnosti (ang. Future Internet) in omrežij naslednje generacije (ang. Next Generation Networks).

Z vsebinskega vidika bodo imeli prednost projekti razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij s področja trajnostnega razvoja, kar v tem kontekstu pomeni učinkovito rabo energije, varstvo okolja, zelene informacijske in komunikacijske tehnologije, upravljanje prometa, pametna mesta, pametne stavbe in pametna omrežja.

Vir: MVZT


Oznake: ,