Razpis: razvoj podjetništva v Občini Ljutomer

Avtor — 28.11.2013
Občina Ljutomer je objavila javni razpis, katerega predmet je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in podjetništva na območju Občine Ljutomer v letu 2013. Rok za oddajo vlog je 5. december 2013, do 12. ure.
Razpis: razvoj podjetništva v Občini Ljutomer

Razpis: razvoj podjetništva v Občini Ljutomer (Vir slike: sxc.hu)

Predmet spodbude je sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje in investiranje v razvoj. Namen razpisa:

 • spodbujanje gospodarskega razvoja s krepitvijo malega gospodarstva in podjetniške iniciative na območju Občine Ljutomer,
 • spodbujanje zaposlovanja, zniževanje socialnih transferjev, krepitev gospodarske osnove in zniževanje brezposelnosti,
 • vključevanje mladih v podjetništvo in njihovo povezovanje z lokalnim okoljem.

V letu 2013 bodo sredstva v okviru registrirane dejavnosti upravičenca namenjena za:

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

 • Gradnjo objektov oziroma poslovnih prostorov,
 • Nakup objektov oziroma poslovnih prostorov (novih ali starih),
 • Ureditev elektro in strojnih inštalacij v skladu s predpisi,
 • Izvedbo inštalacij za prenos podatkov,
 • Nakup novih strojev in naprav,
 • Nakup računalniška oprema,
 • Nakup programske opreme.

Upravičenci po tem razpisu so nove mikrogospodarske družbe ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Občini Ljutomer in opravljajo dejavnost na območju Občine Ljutomer. 

Na razpisu lahko kandidirajo mikrodružbe in samostojni podjetniki, ki so bili ustanovljeni oziroma registrirani pred manj kot tremi leti od datuma objave javnega razpisa in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • povprečno število delavcev v tekočem poslovnem letu ne presega deset,
 • čisti prihodki od prodaje v preteklem koledarskem letu ne presegajo 1.000.000 EUR,
 • prosilec je ustanovitelj, soustanovitelj ali lastnik družbe prvič ali se je prvič registriral kot samostojni podjetnik.

Vir: Občina Ljutomer


Oznake: , , ,