Razpis: razvoj v Občini Šempeter – Vrtojba

Avtor — 19.05.2014
Predmet javnega razpisa, ki ga je objavila Občina Šempeter - Vrtojba, je sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v omenjeni občini. Razpis je odprt do 26. 5. 2014, do 12.00 ure.
Razpis: razvoj v Občini Šempeter - Vrtojba

Razpis: razvoj v Občini Šempeter – Vrtojba (Vir slike: Freeimages.com)

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti.

Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj eno osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež v Občini Šempeter – Vrtojba ali investirajo na območju Občine Šempeter – Vrtojba.

Kot gospodarsko družbo z najmanj eno zaposleno osebo se šteje tudi gospodarska družba, pri kateri je vsaj en družbenik obvezno zavarovan za polni zavarovalni čas in plačuje prispevke od določene zavarovalne vsote.

Preverite ostale aktualne razpise!

Po tem odloku upravičenci ne morejo investirati izven območja Občine Šempeter – Vrtojba v: nakup zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, stroške nakupa objekta in stroške nakupa poslovnih prostorov.

Skupna prejeta pomoč v obdobju zadnjih treh let, dodeljena istemu poslovnemu subjektu ne sme preseči 1/3 višine sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki.

Vir: Mojaobcina.si

Oznake: , ,