Razpis SMER+: spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 1. februarja objavilo Javni razpis za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov v letih 2013 in 2014 – SMER+, s katerim želijo spodbuditi podjetja, da naredijo tehnološki preskok.
Razpis SMER+: spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov

Razpis SMER+: spodbujanje tehnološko razvojnih projektov. (Vir slike: sxc.hu)

Komu je razpis namenjen

Novi razpis SMER+ sofinancira raziskave in razvoj novih produktov in/ali storitev. Razpis je lahko zanimiv za vse, ki razvijate nove lastne produkte in storitve.

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje raziskovalno-razvojne dejavnosti za izvedbo tehnološko razvojnih projektov podjetij, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oz. z uvajanjem novih znanj razvijajo nove oz. izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.

Ministrstvo bo sofinanciralo del stroškov raziskovalno-razvojnih projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja ter so povezani s tehnološko izboljšavo proizvodnega procesa in/ali proizvoda, kakor tudi z uvajanjem novih tehnologij in/ali proizvodov.

Razpisni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki:

 • so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah,
 • so bili skladno s prejšnjo alinejo registrirani pred letom 2010,
 • so imeli v letu pred objavo javnega razpisa (2012) vsaj 5 zaposlenih,
 • so vpisani v evidenco ARRS – SICRIS (torej imajo pridobljen status RR organizacije),
 • so v letu 2011 presegli povprečno dodano vrednost na zaposlenega v panogi na ravni oddelka SKD (npr. A11) in jim delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu v celotnih čistih prihodkih od prodaje v letu 2011 presega 30 %,
 • imajo poravnane obveznosti do države (DURS) ter niso v stanju insolventnosti.

Za lažji pregled imamo razpise zbrane na enem mestu!

  Sredstva

  Na voljo je skupno 4.550.000 EUR v letu 2013 in 5.820.000 EUR v letu 2014.

  Višina sofinanciranja znaša:

  • od 100.000 do 400.000 EUR, če je prijavitelj mikro, malo ali srednje veliko podjetje,
  • od 200.000 do 1.000.000 EUR, če je prijavitelj veliko podjetje.

  Sofinanciranje:

  • 45 % oz. 60 %, če je prijavitelj mikro ali malo podjetje,
  • 35 % oz. 50 %, če je prijavitelj srednje veliko podjetje,
  • 25 % oz. 40 %, če je prijavitelj veliko podjetje.

  Vsaj 70 % vseh stroškov mora nastati znotraj podjetja

  Rok prijave

  Rok prijave je 12. marec 2013.

  ————————————————————————————————————————-

  Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!

  Oznake: , ,