Razpis: Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009.

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja v investicijska vlaganja za proizvodnjo/izvajanje novih ali temeljito izboljšanih proizvodov/storitev ali procesov, kar se bo odražalo v večji konkurenčnosti podjetij merjeno z večjo rastjo in produktivnostjo ter konkurenčnejšemu nastopu na trgu ter večji dodani vrednosti na zaposlenega.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 249 zaposlenimi.

Nepovratna
sredstva se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale po
datumu izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke
opreme do 05.09.2009.

Okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2009 po tem razpisu znaša 18.780.000 EUR.

Rok za predložitev vlog je 17.10.2008.

Vir: Slovenski podjetniški sklad