Razpis: sofinanciranje poslovnih klubov v tujini

Avtor — 12.04.2014
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija) je objavila razpis z naslovom: "sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2014".
Razpis: sofinanciranje poslovnih klubov v tujini

Razpis: sofinanciranje poslovnih klubov v tujini (Vir slike: Freeimages.com)

Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko izvajanja naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov: 

  • zagotavljanje informacij in svetovanje slovenskim malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; 
  • spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; 
  • redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij  s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; 
  • redno zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno; 
  • organizacija poslovnih dogodkov; 
  • promocija slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirani pravni subjekti, ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež.

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Preverite ostale aktualne razpise!

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so stroški organizacije poslovnih dogodkov, promocije slovenskega gospodarstva ter individualnih svetovanj podjetjem, stroški promocije kluba ter stroški intelektualnih storitev. 

Javni razpis bo odprt do vključno 9. 5. 2014, do 13.00 ure.

Vir: SPIRIT


Oznake: , ,