Razpis: predstavitve podjetij iz lesno-predelovalne industrije

Avtor — 02.07.2016
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija vabi k prijavam na razpis podjetja iz slovenske lesno-predelovalne industrije, ki želijo sodelovati na mednarodnih sejmih v tujini.
Razpis: predstavitve podjetij iz lesno-predelovalne industrije

Razpis: sofinanciranje predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (Vir slike: Pixabay.com)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016.

Gre za sejem:

  • ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase ali v mednarodnem registru sejmov AUMA in
  • ki ima vsaj 10 odstotni delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci (kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran).

Izpolnjena morata biti oba navedena pogoja, tako, da mora biti sejem vpisan v eni izmed navedenih baz, hkrati pa mora imeti več kot 10 odstotni delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 18 podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije pri njihovih individualnih predstavitvah na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini, 
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, 
  • stroški tehničnih priključkov, 
  • stroški upravljanja razstavnega prostora.
Oznake: