Razpis: sofinanciranje razvoja kadrov

Avtor — 18.11.2016
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije bo sofinanciral vzpostavitev in delovanje programov usposabljanja, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij. Cilj programov bo izboljšanje kompetenc zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Razpis: sofinanciranje razvoja kadrov

Razpis: sofinanciranje razvoja kadrov (Vir slike: Pixabay.com)

Cilji javnega razpisa so:

Rok za oddajo vlog je do vključno 12. 12. 2016.

 • izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
 • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
 • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
 • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
 • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
 • promocija gospodarskih panog in/ali področij uporabe opredeljenih v S4.

Kvantificirani cilji javnega razpisa so:

 • 12.600 vključitev v programe usposabljanja, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;
 • najmanj 10 vzpostavljenih in delujočih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov;
 • najmanj 10 izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih modelov na področju delovanja KOC;
 • najmanj 10 oblikovanih programov usposabljanj in/ali podanih pobud za pripravo ali spremembo poklicnega standarda in posledično izobraževalnega programa oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije.

Ciljni skupini, ki ju naslavlja javni razpis, sta:

 • zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu;
 • delodajalci.

Vir: Sklad-kadri.si

Oznake: