Razpis: Sofinanciranje razvojnih projektov

Avtor — 01.09.2014

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru iniciative Eureka razpisuje sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, namenjenih pridobivanju novih znanj ter novih, spremenjenih ali izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev.

Razpis: Sofinanciranje razvojnih projektov

Razpis: Sofinanciranje razvojnih projektov (Vir slike: Freeimages.com)

Predmet sofinanciranja so raziskovalno razvojni projekti v podjetjih za pridobivanje novih znanj ter za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, s sofinanciranjem stroškov za industrijske raziskave.

Namen razpisa je spodbujati udeležbo slovenskih podjetij in javnih raziskovalnih organizacij na vseh tehnoloških področjih programa Eureka in jim s sofinanciranjem za raziskovalno delo zagotoviti, da ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, kakor tudi s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru.

Prijavitelji lahko prijavijo projekte kot individualni projekt, ali pa v okviru ene izmed dveh strateških iniciativ znotraj iniciative Eureka, v okviru dežnikov (umbrellas) ali v okviru grozdov (clusters).

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Za nacionalno sofinanciranje projektov Eureka je v letu 2015 predvidenih 1,34 milijona evrov za izplačilo stroškov nastalih v letih 2014 in 2015. Višina sredstev za ostala leta trajanja projektov je okvirno 1 milijon evrov letno in bo odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2014, 2015, 2016 in 2017 oziroma do leta, ki ga je prija­vitelj navedel kot zaključno leto projekta. Trajanje finan­ciranja ne sme biti daljše od 36 mesecev.

Vir: MGRT


Oznake: ,