Razpis: Sofinanciranje stroškov udeležbe v tujini

Avtor — 11.07.2012
Namen javnega razpisa je slovenskim podjetjem povečati možnosti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti in s tem povečati možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji. Javni razpis bo odprt do vključno 31.7.2012 do 13.00 ure.
Razpis: Sofinanciranje stroškov udeležbe v tujini

Razpis: Sofinanciranje stroškov udeležbe v tujini (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem, ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljalcev med vsemi razstavljalci in ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de.

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem, ki  prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, poveča možnosti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti in s tem poveča možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji ter zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Cilj razpisa je sofinancirati vsaj 40 slovenskih podjetij pri predstavitvi na mednarodnih sejmih v tujini.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 350.000,00 EUR. Obseg sofinanciranja znaša 60% upravičenih stroškov oziroma največ 10.000,00 EUR na upravičenca.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmu, ki bodo izvedeni od  1.1.2012 do 31.12.2012.

Upravičeni prejemniki sredstev po tem razpisu – prijavitelji so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje.

Vir: JAPTI


Oznake: , ,