Razpis: sofinanciranje turističnega gospodarstva

Avtor — 20.06.2016

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razpisalo nepovratna sredstva za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva. Prvi rok za oddajo je 10. avgust 2016.

Razpis: sofinanciranje turističnega gospodarstva

Razpis: sofinanciranje turističnega gospodarstva (Vir slike: Pixabay.com)

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih, vezanih na umestitev turističnega proizvoda na trg, je poudarek na digitalnih vsebinah.

Pod pojmom nov turistični proizvod se po tem razpisu smatra turistični proizvod, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviga kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije. 

Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma. Upravičenci so lahko mikro, mala in srednje velika podjetja (celotna skupina lahko ima do 250 zaposlenih).

Projekt se lahko sofinancira v deležu do 70 odstotkov upravičenih stroškov za Zahodno regijo ter do 75 odstotkov za Vzhodno regijo. Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 30.000,00 EUR, maksimalna vrednost pa 200.000,00 EUR ob upoštevanju pravila DE MINIMIS.

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev:

  •      svetovanje (30 odstotkov),
  •      oblikovanje (grafična podoba vsebin),
  •      digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,
  •      oglaševanje (30 odstotkov),
  •      specializacija. 

Prvi rok za oddajo je 10.8.2016, v kolikor bodo ostala sredstva še na razpolago sledijo še kasnejši roki. Obdobje upravičenosti je od dneva oddaje vloge do 15. oktobra 2018. 

Vir: Tiko pro d.o.o.


Oznake: