Razpis: spodbude za večjo energijsko učinkovitost

Avtor — 16.02.2016
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. bo v okviru razpisa podelilo skupno 50 tisoč evrov v namene spodbujanja ukrepov v večjo energijsko učinkovitost. Posamezno gospodinjstvo ali organizacija lahko prejme do 750 evrov sredstev.
Razpis: spodbude za večjo energijsko učinkovitost

Razpis: spodbude za večjo energijsko učinkovitost (Vir slike: Pixabay.com)

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude gospodinjstvom, javnem sektorju, pravnim osebam javnega prava, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova – Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer za naslednje ukrepe:

 • ukrep 1: Vgradnja toplotne postaje ob priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja,
 • ukrep 2: Vgradnja kotla na zemeljski plin ob priključitvi na distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
 • ukrep 3: Vgradnja nove toplotne postaje, ki zamenja dotrajano toplotno postajo,
 • ukrep 4: Vgradnja novega kotla, ki zamenja dotrajani kotel na zemeljski plin,
 • ukrep 5: Vgradnja toplotne črpalke s pogonom na zemeljski plin.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

 • gospodinjstva. Sredstva lahko pridobi vsaka fizična oseba, ki je investitor naložbe in:
 • lastnik nepremičnine – stanovanjske stavbe ali etažne enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, ki se uporablja za stanovanjske namene, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik),
 • ožji družinski član lastnika (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) ali najemnik stanovanjske stavbe ali etažne enote v večstanovanjski stavbi, če so udeleženi pri financiranju naložbe in so za to pridobili pisno soglasje lastnika,
 • javni sektor,
 • pravne osebe javnega prava,
 • gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

Vir: Energetika-lj.si

Oznake: