Razpis: Spodbujanje investicij: Šempeter – Vrtojba

Avtor — 03.05.2013
Objavljen je bil Javni razpis RS za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - Občina Šempeter - Vrtojba. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.
Razpis: Spodbujanje investicij: Šempeter - Vrtojba

Razpis: Spodbujanje investicij: Šempeter – Vrtojba (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Občini Šempeter – Vrtojba.

Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj eno osebo, oziroma gospodarske družbe z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba. Ti investirajo na območju Občine Šempeter – Vrtojba v:

  • opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata,
  • opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata, in sicer v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti,
  • neopredmetena osnovna sredstva.

Skupna prejeta pomoč v obdobju zadnjih treh let, dodeljena istemu poslovnemu subjektu, ne sme preseči 1/3 višine sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki.

Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Šempeter – Vrtojba, v primeru, da gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 60.000,00 EUR. Razpis bo odprt do 31. maja 2013 do 12. ure.

Vir: Mojaobcina

Oznake: , ,