Razpis: spodbujanje investicij v Občini Šempeter – Vrtojba

Avtor — 12.05.2015
Občina Šempeter - Vrtojba je objavila razpis, namenjen spodbujanju začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter promocijskih aktivnosti podjetij. Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev je 60.000 evrov.
Razpis: spodbujanje investicij v Občini Šempeter - Vrtojba

Razpis: spodbujanje investicij (Vir slike: ddpavumba, FreeDigitalPhotos.net)

Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj eno osebo, oziroma gospodarske družbe z najmanj eno zaposleno osebo. Kot gospodarsko družbo z najmanj eno zaposleno osebo se šteje tudi gospodarska družba, pri kateri je vsaj en družbenik obvezno zavarovan za polni zavarovalni čas in plačuje prispevke od določene zavarovalne vsote. Pogoj je, da imajo sedež v Občini Šempeter – Vrtojba ali investirajo na območju Občine Šempeter – Vrtojba.

Po tem odloku upravičenci ne morejo investirati izven območja Občine Šempeter – Vrtojba v nakup zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, stroške nakupa objekta in stroške nakupa poslovnih prostorov.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise >>

Predmet javnega razpisa je:

  • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, 
  • spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij.

Razpis je odprt do 28. maja 2015 do 12. ure. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 28. maja 2015 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.

Vir: Mojaobcina.si


Oznake: , ,