Razpis: spodbujanje konkurenčnosti Maribora z okolico

Avtor — 17.08.2014
Mariborska razvojna agencija p.o. je objavila prvi javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite, in sicer v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico. Rok za prispetje vloge je 1. september 2014, do 14. ure.
Razpis: spodbujanje konkurenčnosti Maribora z okolico

Razpis: spodbujanje konkurenčnosti Maribora z okolico (Vir slike: Freeimages.com)

Razpis za subvencioniranje obrestne mere za obstoječe kredite mikro, malih in srednje velikih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov ter zadrug je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo na območju občin Kungota, Hoče – Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Razpis je namenjen premostitvi bančnega krča s ciljem preprečiti finančno izključenost predvsem mikro in malih podjetij. S tem bodo podjetja lažje ohranila delovna mesta ter hkrati tudi povečala zaposlenost in znižala stopnjo brezposelnosti v tem območju. 

Subvencija predstavlja do 50 odstotkov skupne obrestne mere za kredite, ki v času izvajanja tega razpisa še niso zapadli. Upravičenci bodo subvencijo obrestne mere lahko koristili za obdobje od 1. januarja 2013 do 30. junija 2014 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za subvencioniranje.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež ali dejavnost v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani vsaj 6 mesecev. Če se podjetje na razpis prijavlja kot poslovna enota, mora v ti poslovni enoti zaposlovati delavce in imeti finančna sredstva iz kreditnih virov, ki so predmet subvencioniranja obrestne mere, investirana v upravičenem območju.

Vir: MRA

Oznake: , ,