Razpis: Spodbujanje podjetništva v Velenju

Avtor — 15.09.2013
Objavljen je bil javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2013. Sredstva se dodelijo za sofinanciranje naložb v gospodarstvo. Rok za oddajo prijave je 23. september 2013, do 10. ure.
Razpis: Spodbujanje podjetništva v Velenju

Razpis: Spodbujanje podjetništva v Velenju (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2013. Sredstva se dodelijo za sofinanciranje naložb v gospodarstvo.

Upravičeni stroški sofinanciranja so:

  • strošek projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • strošek komunalnega prispevka,
  • strošek nakupa, gradnje ali prenove poslovnih prostorov,
  • strošek nakupa strojev in opreme,
  • celovita obnova obstoječe proizvodnje,
  • strošek razvoja novih produktov ali storitev,
  • strošek nakupa patenta, licence, nepatentiranega tehničnega znanja.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba, s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju MOV in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju MOV.

Prav tako so upravičenci subjekti, ki nimajo sedeža v MOV, vendar bodo izvajali naložbo na območju MOV. Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi ti pogoji smiselno uporabljajo.

Vir: Velenje.si


Oznake: , ,