Razpis: spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0

Avtor — 12.10.2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo namenilo 10 milijonov evrov sredstev za namene vzpostavljanja povezave med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere.
Razpis: spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0

Spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere (Vir slike: Pixabay.com)

Posebna pozornost bo namenjena raziskovalcem, državljanom Republike Slovenije, ki so se pripravljeni za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta vrniti v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini. 

Cilji javnega razpisa:

 • spodbuditi izvedbo neodvisnih raziskav (raziskovalnih projektov) raziskovalnih organizacij v okviru učinkovitega sodelovanja z gospodarstvom (z gospodarskimi subjekti). Neodvisne raziskave za več znanja in boljše razumevanje so izvedene v splošno korist in za potrebe gospodarstva kot celote, ne pa posameznega sodelujočega gospodarskega subjekta;
 • spodbuditi raziskovalne aktivnosti raziskovalcev na začetku kariere v okviru raziskovalnih organizacij in preko učinkovitega sodelovanja tudi njihovo povezovanje z gospodarstvom, pri čemer se rezultati sodelovanja splošno, obsežno in nediskriminatorno razširjajo 2 in se kakršne koli pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz dejavnosti raziskovalne organizacije, v celoti pripišejo raziskovalni organizaciji; 
 • okrepitev povezovanja med akademsko sfero in gospodarstvom ter hkrati krepitev raziskovalnega potenciala institucij znanja in razvojno naravnanih gospodarskih subjektov; 
 • prenos znanja in dobrih praks iz tujine, ki bodo imele vpliv na RRI aktivnosti, ustvarjanje novega znanja in njegovo uporabo v okviru raziskovalnih projektov.

Predmet javnega razpisa bodo tako raziskovalne aktivnosti, ki jih bodo izvajale raziskovalne organizacije preko svojih raziskovalcev, tako na raziskovalni organi­zaciji kot tudi na sedežu sodelujočega gospodarskega subjekta na naslednjih prednostnih področjih:

Rok za oddajo vlog je 7. december 2016.

 1. Pametna mesta in skupnosti
 2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 4. Trajnostna pridelava hrane
 5. Tovarne prihodnosti
 6. Zdravje – medicina
 7. Mobilnost
 8. Razvoj materialov kot končnih produktov.

Vir: MISZ

Oznake: