Razpis: spodbujanje razvoja e-storitev

Avtor — 21.09.2012
Z javnim razpisom za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012–2014 želi ministrstvo spodbuditi vlaganja v raziskave in eksperimentalni razvoj na področju e-storitev, do faze prototipa (predkonkurenčne raziskave in razvoj).
Razpis: spodbujanje razvoja e-storitev

Razpis: spodbujanje razvoja e-storitev (Vir slike: sxc.hu)

Namen sofinanciranja raziskovalno-razvojnih projektov je hkrati spodbuditi gospodarstvo za uveljavitev novih organizacijsko razvojnih in poslovnih konceptov, kar bo poleg inovativnega tehnološkega razvoja pripomoglo k hitrejšemu izhodu iz gospodarske krize. Rok za oddajo vlog je 23. 10. 2012, do 14. ure.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja novih in inovativnih e-storitev predkonkurenčnih raziskovalno-razvojnih projektov e-storitev na naslednjih tematskih področjih:

 • e-storitve na področju kulture,
 • znanstvene in izobraževalne e-storitve,
 • e-storitve za potrošnike,
 • e-storitve na področju zdravja,
 • e-poslovanje,
 • e-storitve s področja lokalne samouprave,
 • e-storitve s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja.

Horizontalne prioritete, ki jih želijo prednostno podpreti so trajnostni razvoj, varčna raba energije, pametne stavbe – pametna mesta, varovanje okolja in prehod v nizkoogljično družbo.

Na javni razpis se lahko prijavi podjetje ali konzorcij partnerjev. Konzorcij je lahko sestavljen iz:

 • podjetij; – gospodarska družba, ki je registrirana po ZGD ali
 • enega ali več podjetij in ene ali več raziskovalnih organizacij, ki so:
 • javni raziskovalni zavod, ki ga ustanovi RS ali druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava za izvajanje javne službe v skladu z ZRRD;
 • univerze in samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov;
 • zavodi za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti v skladu z Zakonom o zavodih in ZRRD.

Poglejte si še druge aktualne razpise!

Vir: MIZKS


Oznake: ,