Razpis: Spodbujanje razvoja novih produktov – RNP 2013

Avtor — 01.11.2013
SPIRIT Slovenija, javna agencija, je objavila povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013«. Roki za prijavo so trije: 25. 11. 2013, 6.12. 2013 in 16.12.2013 do 10.00 ure.
Razpis: Spodbujanje razvoja novih produktov - RNP 2013

Razpis: Spodbujanje razvoja novih produktov – RNP 2013 (Vir slike: sxc.hu)

Javno povabilo je bilo objavljeno z namenom zbiranja posameznih prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013.

Prijava posameznega razvojno raziskovalnega projekta mora vključevati izvajanje aktivnosti z namenom ustvarjanja novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in trženja razvijajo nove, oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.

RNP 2013 je usmerjen k trem različnim ciljnim skupinam podjetij, z namenom okrepiti in javno predstaviti rezultate RR projektov v: mikro in malih podjetjih, srednje velikih podjetjih ter velikih podjetjih.

Razpoložljiva sredstva po posamezni kategoriji RNP 2013:

  • kategorija RNP v mikro in malih podjetjih 15 mio EUR, od tega 2 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;
  • kategorija RNP 2013  v srednje velikih podjetjih 7,5 mio EUR od tega 1 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;
  • kategorija RNP 2013  v velikih podjetjih 7,5 mio EUR od tega 1 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Roki za prispetje prijav:

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

  • 25. 11. 2013 do 10.00 ure za obravnavo na prvem odpiranju,
  • 6. 12. 2013 do 10.00 ure za obravnavo na drugem odpiranju,
  • 16. 12. 2013 do 10.00 ure za obravnavo na tretjem odpiranju,

Morebitna druga odpiranja si bodo sledila v roku 7 delovnih dni, do porabe sredstev.

Vir: SPIRIT Slovenija


Oznake: , ,