Razpis: spodbujanje razvoja novih produktov – RNP 2013

Avtor — 14.11.2013
Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija, je objavila razpis RNP 2013, namenjen podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013.
Razpis: spodbujanje razvoja novih produktov - RNP 2013

Razpis: spodbujanje razvoja novih produktov – RNP 2013 (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013.

Prijava posameznega razvojno raziskovalnega projekta mora vključevati izvajanje aktivnosti z namenom ustvarjanja novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev, ki s pridobivanjem  oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in trženja razvijajo nove, oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.

RNP 2013 je usmerjen k trem različnim ciljnim skupinam podjetij, z namenom okrepiti in javno predstaviti rezultate RR projektov v:

  • mikro in malih podjetjih,
  • srednje velikih podjetjih ter
  • velikih podjetjih.

Razpisana višina sredstev znaša 30.000.000 evrov. Razpoložljiva sredstva po posamezni kategoriji RNP 2013:

  • kategorija RNP v mikro in malih podjetjih 15 mio EUR, od tega 2 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;
  • kategorija RNP 2013  v srednje velikih podjetjih 7,5 mio EUR od tega 1 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;
  • kategorija RNP 2013  v velikih podjetjih 7,5 mio EUR od tega 1 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Sofinanciranje razvojnih aktivnosti v podjetjih bo potekalo na osnovi standardnega obsega stroškov dela na enoto, skladno s pravili EU in shemo državnih pomoči.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Roki za prispetje prijav:

  • 25. 11. 2013, do 10.00 ure za obravnavo na prvem odpiranju,
  • 6. 12. 2013, do 10.00 ure za obravnavo na drugem odpiranju,
  • 16. 12. 2013, do 10.00 ure za obravnavo na tretjem odpiranju,

Vir: SPIRIT Slovenija


Oznake: ,